Provinciale Statenverkiezingen

Om te mogen stemmen voor de provinciale staten (het actief kiesrecht) moet de kiezer de Nederlandse nationaliteit hebben, 18 jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Verder moet een kiesgerechtigde wonen in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt.
Terug naar artikel