Productie industrie nagenoeg gelijk aan jaar eerder

© Hollandse Hoogte / David Rozing
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in januari 0,1 procent hoger dan in januari 2018, maakt het CBS bekend. In december kromp de productie voor het eerst in ruim drie jaar. De productie van de metaalproductenindustrie groeide het sterkst in januari 2019.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume)
jaarmaandverandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2015februari-1,7
2015maart-0,2
2015april-1,1
2015mei1,8
2015juni3,1
2015juli0,3
2015augustus-1,1
2015september-0,6
2015oktober2,5
2015november1,9
2015december2,9
2016januari3,5
2016februari0,7
2016maart2,3
2016april4,4
2016mei2,7
2016juni3,2
2016juli3,3
2016augustus2,4
2016september2,3
2016oktober0,0
2016november3,4
2016december6,7
2017januari0,4
2017februari4,9
2017maart3,0
2017april0,5
2017mei5,0
2017juni2,4
2017juli2,7
2017augustus3,7
2017september4,8
2017oktober5,1
2017november5,3
2017december4,4
2018januari8,6
2018februari3,8
2018maart4,5
2018april5,3
2018mei3,4
2018juni3,9
2018juli2,2
2018augustus5,5
2018september3,1
2018oktober3,6
2018november2,5
2018december-3,2
2019januari0,1

Productie metaalproductenindustrie groeit het sterkst

De metaalproductenindustrie produceerde in januari ruim 9 procent meer dan in januari 2018. Ook de productie van de rubber- en kunststof-, transportmiddelen-, en de elektrische en elektronische industrie was hoger dan een jaar eerder. Daarentegen produceerden de farmaceutische, de chemische, de machine- en de voedingsmiddelenindustrie minder dan een jaar eerder.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume) naar bedrijfsklasse, januari 2019
 verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
Metaalproducten9,3
Rubber en kunststof5,5
Transportmiddelen5,3
Elektrische en elektronische
apparaten
1,8
Farmaceutische-1,9
Chemische producten-3,2
Machine-3,4
Voedingsmiddelen-5,5
Industrie (totaal)0,1

Productie industrie stijgt

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van december 2018 op januari 2019 steeg de productie met 2,8 procent.

De voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie (volume)
jaarmaandindex (2015=100) (2015=100) (2015=100)_4
2015februari100,2
2015maart99,7
2015april99,7
2015mei99,5
2015juni100,6
2015juli99,9
2015augustus98,8
2015september99,3
2015oktober101,4
2015november101,5
2015december100,4
2016januari101,9
2016februari101,1
2016maart102,1
2016april103,4
2016mei102,1
2016juni103,3
2016juli102,9
2016augustus101,7
2016september102,3
2016oktober102,5
2016november105
2016december106,3
2017januari103,1
2017februari105,5
2017maart105,2
2017april104,6
2017mei106,6
2017juni106,1
2017juli106,1
2017augustus105,6
2017september107,3
2017oktober107,7
2017november109,7
2017december110,4
2018januari111,1
2018februari109,7
2018maart110
2018april109,8
2018mei110,2
2018juni110,1
2018juli109,3
2018augustus111,2
2018september111
2018oktober111,3
2018november111,8
2018december108,1
2019januari111,1

Producentenvertrouwen neemt iets toe

Het producentenvertrouwen industrie steeg iets in februari 2019. De stijging is toe te schrijven aan een positiever oordeel over de voorraden.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De vertrouwensindicator van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) daalde tot het laagste niveau sinds mei 2016. De producenten zijn vooral negatiever over de verwachte bedrijvigheid en minder positief over de huidige situatie. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp in januari met bijna 4 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Met ingang van verslagmaand oktober 2018 worden de productiecijfers van de industrie gepubliceerd met basisjaar 2015 (voorheen 2010 =100). Ook zijn er aanpassingen in de methode doorgevoerd. Hierdoor kunnen de in dit nieuwsbericht gepubliceerde uitkomsten verschillen met de uitkomsten zoals ze op basis van het basisjaar 2010=100 zijn gepubliceerd.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.