Productie industrie nagenoeg gelijk aan jaar eerder

© Hollandse Hoogte / David Rozing
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in januari 0,1 procent hoger dan in januari 2018, maakt het CBS bekend. In december kromp de productie voor het eerst in ruim drie jaar. De productie van de metaalproductenindustrie groeide het sterkst in januari 2019.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume) (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
 verandering
2015 februari-1,7
2015 maart-0,2
2015 april-1,1
2015 mei1,8
2015 juni3,1
2015 juli0,3
2015 augustus-1,1
2015 september-0,6
2015 oktober2,5
2015 november1,9
2015 december2,9
2016 januari3,5
2016 februari0,7
2016 maart2,3
2016 april4,4
2016 mei2,7
2016 juni3,2
2016 juli3,3
2016 augustus2,4
2016 september2,3
2016 oktober0,0
2016 november3,4
2016 december6,7
2017 januari0,4
2017 februari4,9
2017 maart3,0
2017 april0,5
2017 mei5,0
2017 juni2,4
2017 juli2,7
2017 augustus3,7
2017 september4,8
2017 oktober5,1
2017 november5,3
2017 december4,4
2018 januari8,6
2018 februari3,8
2018 maart4,5
2018 april5,3
2018 mei3,4
2018 juni3,9
2018 juli2,2
2018 augustus5,5
2018 september3,1
2018 oktober3,6
2018 november2,5
2018 december-3,2
2019 januari0,1

Productie metaalproductenindustrie groeit het sterkst

De metaalproductenindustrie produceerde in januari ruim 9 procent meer dan in januari 2018. Ook de productie van de rubber- en kunststof-, transportmiddelen-, en de elektrische en elektronische industrie was hoger dan een jaar eerder. Daarentegen produceerden de farmaceutische, de chemische, de machine- en de voedingsmiddelenindustrie minder dan een jaar eerder.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume) naar bedrijfsklasse, januari 2019 (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
 verandering
Metaalproducten9,3
Rubber en kunststof5,5
Transportmiddelen5,3
Elektrische en elektronische
apparaten
1,8
Farmaceutische-1,9
Chemische producten-3,2
Machine-3,4
Voedingsmiddelen-5,5
Industrie (totaal)0,1

Productie industrie stijgt

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van december 2018 op januari 2019 steeg de productie met 2,8 procent.

De voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie (volume) (2015=100)
 indexColumn1Column2
2015 februari100,2
2015 maart99,7
2015 april99,7
2015 mei99,5
2015 juni100,6
2015 juli99,9
2015 augustus98,8
2015 september99,3
2015 oktober101,4
2015 november101,5
2015 december100,4
2016 januari101,9
2016 februari101,1
2016 maart102,1
2016 april103,4
2016 mei102,1
2016 juni103,3
2016 juli102,9
2016 augustus101,7
2016 september102,3
2016 oktober102,5
2016 november105
2016 december106,3
2017 januari103,1
2017 februari105,5
2017 maart105,2
2017 april104,6
2017 mei106,6
2017 juni106,1
2017 juli106,1
2017 augustus105,6
2017 september107,3
2017 oktober107,7
2017 november109,7
2017 december110,4
2018 januari111,1
2018 februari109,7
2018 maart110
2018 april109,8
2018 mei110,2
2018 juni110,1
2018 juli109,3
2018 augustus111,2
2018 september111
2018 oktober111,3
2018 november111,8
2018 december108,1
2019 januari111,1

Producentenvertrouwen neemt iets toe

Het producentenvertrouwen industrie steeg iets in februari 2019. De stijging is toe te schrijven aan een positiever oordeel over de voorraden.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De vertrouwensindicator van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) daalde tot het laagste niveau sinds mei 2016. De producenten zijn vooral negatiever over de verwachte bedrijvigheid en minder positief over de huidige situatie. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp in januari met bijna 4 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Met ingang van verslagmaand oktober 2018 worden de productiecijfers van de industrie gepubliceerd met basisjaar 2015 (voorheen 2010 =100). Ook zijn er aanpassingen in de methode doorgevoerd. Hierdoor kunnen de in dit nieuwsbericht gepubliceerde uitkomsten verschillen met de uitkomsten zoals ze op basis van het basisjaar 2010=100 zijn gepubliceerd.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Bronnen

Relevante links