LNG

LNG (Liquid Natural Gas). Dit is aardgas in vloeibare vorm en kan daardoor per schip getransporteerd worden.