Werkenden

Werkenden zijn hier afgebakend als het aantal personen in de leeftijd van 15 tot 75 jaar met hoofdzakelijk inkomen uit betaald werk. Volgens deze afbakening kwam het aantal werkenden in 2017 uit op ruim 7,4 miljoen. Het merendeel - ruim 6,2 miljoen - had voornamelijk inkomen uit loondienst. Bijna 1,2 miljoen werkenden betrokken hun inkomen vooral uit eigen onderneming, waarvan 291 duizend als zelfstandige met personeel (zmp’er) en 897 duizend als zelfstandige zonder personeel (zzp’er). De kleine groep meewerkende gezinsleden van zelfstandigen (22 duizend personen) is buiten beschouwing gelaten.