Ecologisch aandachtsgebied

Grond die bijdraagt aan de ‘vergroening’ van de landbouw. Door middel van ecologisch aandachtsgebied wordt een bijdrage geleverd aan biodiversiteit, milieu- of klimaatkwaliteit. Landbouwers met meer dan 15 hectare bouwland moeten 5 procent van de oppervlakte bouwland gebruiken als ecologisch aandachtsgebied.