Producentenvertrouwen neemt iets toe

Het producentenvertrouwen industrie steeg iets in februari 2019. Het vertrouwen ging van 5,8 in januari naar 6,3 in februari 2019, maakt het CBS bekend. De stijging is toe te schrijven aan een positiever oordeel over de voorraden.

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,9. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in februari 2009 de laagste waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Producentenvertrouwen industrie (seizoengecorrigeerd) (gemiddelde van de deelvragen)
 saldo
2015 maart1,4
2015 april3,3
2015 mei4,1
2015 juni4,6
2015 juli3,7
2015 augustus3,5
2015 september3,8
2015 oktober2,4
2015 november4,0
2015 december3,0
2016 januari3,2
2016 februari3,1
2016 maart3,9
2016 april4,7
2016 mei4,4
2016 juni5,4
2016 juli5,1
2016 augustus1,2
2016 september3,4
2016 oktober4,3
2016 november3,4
2016 december4,7
2017 januari6,0
2017 februari7,0
2017 maart7,8
2017 april8,3
2017 mei6,1
2017 juni7,2
2017 juli6,6
2017 augustus5,4
2017 september8,5
2017 oktober8,2
2017 november9,1
2017 december8,9
2018 januari10,3
2018 februari10,9
2018 maart9,5
2018 april8,2
2018 mei9,8
2018 juni7,7
2018 juli6,3
2018 augustus5,9
2018 september5,7
2018 oktober5,9
2018 november7,2
2018 december7,5
2019 januari5,8
2019 februari6,3

Positiever over voorraden

Producenten in de industrie waren in februari positiever over de voorraden dan een maand eerder. Over de verwachte bedrijvigheid waren zij daarentegen minder optimistisch. Het oordeel over de orderportefeuille verslechterde ook iets.

Alle drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Tot slot is het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Producenten hout- en bouwmaterialenindustrie opnieuw meest positief

De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren in februari voor de twaalfde maand op rij het meest optimistisch. Het vertrouwen van deze bedrijfstak was wel lager dan in januari.

Producentenvertrouwen industrie naar de belangrijkste bedrijfstakken (seizoengecorrigeerd) (gemiddelde van de deelvragen)
 feb-19jan-19
Hout, bouw-
materialen
17,121,6
Elektrotechnische
en machine
9,010,3
Voeding en
genotmiddelen
8,17,4
Papier en grafische6,35,6
Textiel, kleding,
leer
5,211,0
Basismetaal,
metaalproducten
4,90,6
Aardolie en chemie1,32,2
Transportmiddelen0,94,3

Productie industrie ruim 4 procent lager in december

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 4,2 procent lager dan in december 2017. Dit is de eerste krimp in ruim drie jaar.

Vertrouwen Duitse ondernemers daalt verder

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De vertrouwensindicator van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) daalde tot het laagste niveau sinds mei 2016. De producenten zijn vooral negatiever over de verwachte bedrijvigheid en minder positief over de huidige situatie. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp in december met 4 procent in vergelijking met een jaar eerder. 

Relevante links