WLTP

Registraties van bepaalde nieuwe auto’s die door de invoering van de nieuwe WLTP emissietest per 1 september anders niet meer verkocht konden worden in de Europese Unie.

Nieuwe emissietest:
Vanaf 1 september 2018 moet de CO2-uitstoot van alle nieuwe personenauto’s in Europa worden vastgesteld volgens de WLTP-testprocedure (Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedure). Deze nieuwe laboratoriumtest benadert veel meer de praktijkomstandigheden dan de oude NEDC-methode (New European Driving Cycle).

Bij de introductie en/of aanscherping van de Europese eisen aan auto’s, mag de auto-industrie bestaande voorraden (die niet aan de nieuwe eisen voldoen) onder bepaalde condities nog een jaar verkopen. In dit geval moesten voor Nederland alle NEDC restantvoorraadauto’s voor 1 juni 2018 zijn geproduceerd. Deze auto’s mogen dan tot 1 september 2019 worden verkocht. Afgelopen maanden hebben diverse automerken daardoor voorraden aangelegd en is er momenteel volop voorraad aanwezig op de markt die tegen de oude prijzen mogen worden verkocht.

Alle NEDC auto’s die na 1 juni 2018 zijn gebouwd en daardoor niet in restantvoorraadregeling passen, moesten voor 1 september 2018 op kenteken zijn gezet. Dit heeft ervoor gezorgd dat afgelopen maand het aantal registraties is toegenomen.