Opnieuw omzetstijging autosector

Man bekijkt nieuwe personenauto
© ANP
De omzet in de auto- en motorbranche is in 2018 voor het vierde opeenvolgende jaar gestegen. De omzetstijging bedroeg 4,5 procent, net iets hoger dan in 2017. De omzet nam het sterkst toe in de autohandel- en reparatie. Ondernemers ervaarden vaker een tekort aan arbeidskrachten. Ook daalde het vertrouwen gedurende het laatste kwartaal van het jaar, dit na een lichte toename een kwartaal eerder. Dit meldt het CBS in het nieuwe kwartaal- en jaarbeeld van de auto- en motorbranche.

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/6583c919d0a14e22b205cb391769bb02]|
Omzetontwikkeling auto- en motorbranche, 2018
Branche2018 (% verandering t.o.v. voorafgaande jaar)2017 (% verandering t.o.v. voorafgaande jaar)
Totale auto- en motorbranche4,544,36
Autohandel en -reparatie 6,596,83
Zwaardere bedrijfsautobranche5,12-3,43
Gespecialiseerde autoreparatie4,974,21
Handel en reparatie van motorfietsen2,540,43
Importeurs2,205,58
Handel in auto-onderdelen0,420,45

Van alle sectoren in de auto- en motorbranche boekte de autohandel- en reparatie in 2018 de meeste omzetgroei (6,6 procent). De omzet steeg mede door hogere verkopen van nieuwe personenauto’s (7 procent). In de zwaardere bedrijfsautobranche en de gespecialiseerde autoreparatie groeide de omzet rond de 5 procent. In 2017 was er in de zwaardere bedrijfsautobranche nog een omzetdaling te zien.

De importeurs van nieuwe personenauto’s boekten vorig jaar een omzetgroei van 2 procent. In 2017 was dat nog 5,5 procent. De handel en reparatie van motorfietsen steeg ook ruim 2 procent. De auto-onderdelenbranche behaalden beduidend minder omzetgroei, namelijk 0,5 procent.

Omzettoename in loop van jaar minder door BPM test

Vergeleken met de eerste drie kwartalen van 2018 laat het laatste kwartaal een minder positief beeld zien. In de auto- en motorbranche steeg de omzet met 1 procent. Een kwartaal eerder was dat nog 4,4 procent. De autohandel en -reparatie en de importeurs van personenauto’s zagen de omzet gedurende de eerste twee kwartalen van 2018 flink stijgen, daarna kwam een terugval. Dit heeft mede te maken met de wetswijziging ten aanzien van de testmethode voor CO2-uitstoot (WLTP) voor het vaststellen van de BPM. Vooruitlopend op deze wetswijziging per 1 september werden veel meer auto’s geregistreerd dan een jaar eerder.

De eerste twee kwartalen lag de omzetstijging van de importeurs rond 10 procent, gevolgd door een omzetdaling van 1,7 procent in het derde kwartaal. Het vierde kwartaal liet een omzetdaling van bijna 7,5 procent zien ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Bedrijven auto- en motorbranche met tekort aan arbeidskrachten, eerste kwartaal 2019
BranchePercentage (%)
Totale Auto- en Motorbranche23,7
Gespecialiseerde autoreparatie30,2
Autohandel en -reparatie24
Handel in auto-onderdelen17,3
Handel en reparatie van motorfietsen7,6

Bijna kwart bedrijven meldt personeelstekort

Het aantal openstaande vacatures in de auto- en motorbranche bedroeg in 2018 gemiddeld 4,3 duizend. Dit is het grootste jaartotaal van deze eeuw. Het aantal openstaande vacatures in het vierde kwartaal bedroeg 4,6 duizend, alleen in het tweede kwartaal was dat hoger (4,9 duizend)

Veel ondernemers binnen de autosector ondervinden een personeelstekort. Bijna 1 op de 4 ondernemers geeft aan dat een tekort aan arbeidskrachten hen belemmert in hun activiteiten. Bij de gespecialiseerde reparatie was dit het hoogst met bijna 1 op de 3 ondernemers.

Ondernemersvertrouwen auto- en motorbranche
JaartalKwartaalPercentage (%)
20161e kwartaal0,9
20162e kwartaal-0,9
20163e kwartaal4
20164e kwartaal-0,3
20171e kwartaal2,7
20172e kwartaal9,1
20173e kwartaal6,3
20174e kwartaal7,4
20181e kwartaal9,2
20182e kwartaal6,7
20183e kwartaal-0,8
20184e kwartaal2,7
20191e kwartaal-5,1

Ondernemersvertrouwen licht negatief

Het ondernemersvertrouwen in de auto- en motorbranche is in de loop van het laatste kwartaal van 2018 weer iets afgenomen na een lichte stijging een kwartaal eerder. Begin 2019 werd onder de ondernemers een negatieve stemming gemeten (–5,1). In het vierde kwartaal van 2018 was de stemming met 2,7 procent nog positief. Ondanks dat het sentiment negatief was, denkt 33,6 procent van de ondernemers dat de omzet in het eerste kwartaal van 2019 zal toenemen.

In het begin van 2018 dacht 9,5 procent van de ondernemers dat de omzet zou afnemen. Aan het begin van het eerste kwartaal van 2019 is dit opgelopen naar 14,4 procent.