Totale mineralenbalans

Dit is de balans van de mineralen stikstof en fosfor in de Nederlandse landbouw. Het gaat onder andere om cijfers over de aanvoer (krachtvoer, kunstmest, luchtdepositie en overige aanvoer) en de afvoer (verlies naar de lucht, verlies naar de bodem, vastlegging in dierlijke producten (melk, vlees en eieren), mestafzet, voorraadmutaties voer en afvoer via gewassen).