Asielzoekers

Persoon die een aanvraag om toelating als vluchteling heeft ingediend. In de cijfers over 2016 en 2017 zijn ook zogeheten relocanten begrepen. Dat zijn asielzoekers die uit Griekenland en Italië herplaatst zijn naar Nederland.