Asielverzoeken

Asielverzoeken zijn aanvragen voor toelating als vluchteling door personen uit een ander land. Asielverzoeken worden ingediend door personen die om uiteenlopende redenen hun land hebben verlaten om in een ander land bescherming of asiel te zoeken. Een eerste asielverzoek wordt gedaan door één persoon. Met het aantal eerste asielverzoeken geven we het daadwerkelijk aantal personen weer dat in een bepaalde periode een asielverzoek indient. Met ingang van 2016 zijn de eerste asielverzoeken inclusief relocanten. Bij relocatie gaat het om asielzoekers die uit Griekenland of Italië worden herplaatst naar Nederland. Deze asielzoekers dienen bij aankomst in Nederland een asielverzoek in.