Fosfaatrechtenstelsel

In fosfaatrechtenstelsel wordt op basis van fosfaatrechten de hoeveelheid mest geproduceerd door melkvee geregeld. Het aantal geregistreerde fosfaatrechten geeft aan hoeveel mest door melkvee geproduceerd mag worden op het bedrijf. Dit is vastgesteld op basis van de forfaitaire normen. Het doel van het fosfaatrechtenstelsel voor melkvee is dat de productie van fosfaat onder het fosfaatplafond komt en blijft. Het stelsel richt zich alleen op landbouwbedrijven met bedrijfsmatig gehouden melkvee (diercategorie 100, 101 en 102), omdat de melkveehouderij na het schrappen van het melkquotum sterk is gegroeid. Hierdoor is het productieplafond voor fosfaat overschreden.