Aantal flexwerkers in 15 jaar met drie kwart gegroeid

Twee vrouwen met een laptop, een binnen en een buiten een café met wifi
© ANP
Het aantal flexibele werknemers is de afgelopen vijftien jaar toegenomen van 1,1 miljoen naar bijna 2 miljoen. Het aantal zzp’ers groeide van ruim 630 duizend in 2003 naar 1,1 miljoen in 2018. De grootste groepen flexwerkers zijn nu de zzp’ers die eigen diensten of arbeid aanbieden (28 procent) en de oproepkrachten (18 procent). Dat melden CBS en TNO op basis van een gezamenlijke analyse van de nieuwste gegevens over flexibel werk in Nederland.

Infographic, Overzicht van arbeidsrelaties

Er zijn veel verschillende vormen van flexwerk. Het CBS en de Flexbarometer meten er negen. Flexwerkers kunnen zowel werknemers als zelfstandigen zonder personeel zijn.

Werknemers worden gerekend tot de flexwerkers als ze geen vast contract hebben of een contract met variabele uren. Vaste werknemers zonder vaste uren zijn daarom flexwerkers. Werknemers met een tijdelijk contract die uitzicht hebben op een vast contract vallen ook onder de flexwerkers. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen werknemers met een kortlopend contract (tot een jaar) of een verbintenis van langere duur. Verder worden oproepkrachten en uitzendkrachten tot de flexibele werknemers gerekend. Ten slotte zijn er nog werknemers die een tijdelijk contract hebben zonder vaste uren.

Bij zzp’ers wordt onderscheid gemaakt tussen degenen die eigen arbeid of diensten aanbieden en degenen die producten verkopen.

Zzp-eigen arbeid en oproepkracht grootste groepen flexwerkers

In 2018 waren er ruim 3 miljoen flexwerkers (15 tot 75 jaar) in Nederland, van wie bijna 2 miljoen flexibele werknemers en bijna 1,1 miljoen zzp’ers. De meest voorkomende flexvorm is de zzp-eigen arbeid (864 duizend), gevolgd door de oproepkracht (539 duizend). De flexvormen die ten opzichte van vijftien jaar geleden naar verhouding het meest zijn toegenomen, zijn de werknemers met een vast contract zonder vaste uren, de tijdelijke werknemers zonder vaste uren en de oproepkrachten. Het aantal oproepkrachten is ruim verdubbeld. Het afgelopen jaar groeide het aantal tijdelijke werknemers met uitzicht op een vast contract het meest (12 procent).

Flexwerkers
 2018 (x1 000)2003 (x1 000)
Zzp'er-eigen arbeid*864
Oproep/-invalkracht539258
Werknemer tijdelijk,
uitzicht op vast
384200
Uitzendkracht289185
Werknemer tijdelijk,
geen vaste uren
253118
Zzp'er-producten*210
Werknemer tijdelijk < 1 jaar190162
Werknemer tijdelijk >= 1 jaar168102
Werknemer vast,
geen vaste uren
14867
*geen cijfers beschikbaar voor 2003

Keukenhulp relatief vaak oproepkracht

Er zijn verschillende beroepsgroepen waar hoofdzakelijk flexkrachten werken. In de top vijf van beroepsgroepen met de meeste oproepkrachten staan vooral beroepen waarvoor weinig opleiding is vereist, zoals keukenhulp, kassamedewerker of vakkenvuller. Ruim 70 procent van de keukenhulpen is flexwerker. Dit zijn vooral oproepkrachten, ruim 40 procent van de keukenhulpen heeft een oproepcontract. Ook achter de bar en de kassa wordt veel gebruikgemaakt van flexwerkers (respectievelijk 68 procent en 63 procent), en dan vooral van oproepkrachten. Een derde van het barpersoneel is oproepkracht, bij kassamedewerkers is dat iets minder, 3 op de 10.

De zzp’er-eigen arbeid is oververtegenwoordigd in de creatieve beroepen als auteur en taalkundige en uitvoerend kunstenaar. Van de auteurs en taalkundigen is 66 procent zzp’er-eigen arbeid.

Top vijf beroepen met meeste oproepkrachten, 2018
 Oproepkrachten (%)
Keukenhulpen41,3
Kelners en barpersoneel32,9
Kassamedewerkers30,4
Laders, lossers en vakkenvullers26,1
Hulpkrachten landbouw25,0

Top vijf beroepen met de meeste zzp'ers-eigen arbeid, 2018
 Zzp'ers-eigen arbeid (%)
Auteurs en taalkundigen65,6
Uitvoerend kunstenaars64,2
Beeldend kunstenaars57,1
Fotografen en interieurontwerpers56,0
Radio- en televisietechnici52,6

Oproepkracht jongste type flexkracht

Oproepkrachten zijn de jongste flexwerkers. De gemiddelde leeftijd is 27 jaar. Bij uitzendkrachten en tijdelijke werknemers met uitzicht op vast ligt de gemiddelde leeftijd met 37 jaar en 34 jaar een stuk hoger. Zzp’ers behoren juist vaker tot de oudere leeftijdsgroepen, 59 procent is 45 jaar of ouder. De zzp’er-eigen arbeid is gemiddeld 46 jaar.

Werknemers en zzp'ers, 2018
 15 tot 25 jaar (%)25 tot 35 jaar (%)35 tot 45 jaar (%)45 tot 55 jaar (%)55 tot 65 jaar (%)65 tot 75 jaar (%)
Werknemer met
flexibele arbeidsrelatie
45,223,411,111,16,52,6
Zzp'er5,416,12028228,5
Werknemer met
vaste arbeidsrelatie
7,321,722,626,920,21,4