Aanranding

Artikel 246 Wetboek van Strafrecht

Aanranding (feitelijke aanranding van de eerbaarheid) is iemand dwingen tot het plegen of ondergaan van een ontuchtige handeling.