Externen

In de vraagtekst van de enquête worden externen omschreven als klanten, patiënten, leerlingen, passagiers e.d. Dit betreft dus personen anders dan directe collega’s.