Beroepsgroepen

De uitkomsten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) zijn onderhevig aan toevalsfluctuaties, omdat de enquête een steekproef betreft. Indien het aantal steekproefpersonen voor een bepaalde doelpopulatie kleiner is dan 200, worden in de StatLine-tabellen geen resultaten gepresenteerd vanwege te grote marges. Beroepsgroepen met onvoldoende waarnemingen zijn daardoor niet meegenomen.