Boerenkool

Boerenkool wordt door telers meer dan andere gewassen geteeld als nateelt en wordt voornamelijk in de winter geoogst. Het areaal boerenkool is daarom groter dan opgegeven in de Landbouwtelling per 1 april maar is nog steeds het kleinste areaal van de wintergroenten en stijgt in 2010 sterk.