Slachtoffers van geweldsdelicten

De Veiligheidsmonitor (VM) is een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap.

Geweldsdelicten
Bij geweldsdelicten is sprake van aanvallen of mishandelen door te slaan of te schoppen, of door een pistool, een mes, een stuk hout, een schaar of iets anders tegen iemand te gebruiken, of door daarmee te dreigen.

In de veiligheidsmonitor zijn naast vragen over slachtofferschap ook vragen over on)veiligheidsbeleving opgenomen. Het gaat om onveiligheidsgevoelens van de burger, de beoordeling van de criminaliteit en veiligheid, en de inschatting van kans om slachtoffer te worden van criminaliteit:

Onveiligheidsgevoelens in het algemeen
In de VM is de respondenten een aantal vragen gesteld over de veiligheidsbeleving in het algemeen en over de inschatting van de kans om zelf slachtoffer te worden van criminaliteit. Gevraagd is: voelt u zich wel eens onveilig? Antwoordmogelijkheden: 'ja', 'nee', 'geen antwoord'. Weergegeven is percentage 'ja'.

Kans op slachtofferschap
Aan de respondenten is de vraag gesteld: 'Hoe groot denkt u dat de kans is dat u in de komende 12 maanden zelf slachtoffer wordt van zakkenrollerij (zonder geweld), 'beroving op straat (met geweld)', inbraak in woning' en 'mishandeling' ?' Antwoordmogelijkheden: 'heel groot', 'groot', 'niet groot en niet klein', 'klein' 'heel klein', 'geen antwoord'. Het weergegeven percentage heeft betrekking op respondenten die als antwoord 'heel groot' of 'groot' hebben gegeven.

Buurt
In de VM is aan de respondenten gevraagd of men zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt. Zo ja, dan is vervolgens de vraag gesteld of men er zich vaak, soms of zelden onveilig voelt. Gevraagd is: voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt? Antwoordmogelijkheden: 'ja', 'nee', 'geen antwoord'. Weergegeven is percentage 'ja'.
Daarna werd gevraagd 'Komt het wel eens voor u zich onveilig voelt als u 's avonds bij u in de buurt op straat loopt?', 'Komt het wel eens voor u zich onveilig voelt als u 's avonds alleen thuis bent?', 'Komt het wel eens voor dat 's avonds niet open doet omdat u het niet veilig vindt?', 'Komt het wel eens voor dat u in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden?' De antwoordmogelijkheden op deze vragen waren: 'vaak', 'soms', 'zelden of nooit', 'geen antwoord'. Weergegeven is het percentage: komt vaak voor.

Bang slachtoffer criminaliteit te worden

Vraag: 'Komt het wel eens voor dat u bang bent dat u zelf slachtoffer wordt van criminaliteit?' Antwoordmogelijkheden: 'vaak', 'soms', 'zelden of nooit', 'geen antwoord'. Weergegeven is het percentage ‘vaak’
In de VM is de respondenten gevraagd of, en hoe vaak men onveilig voelt op de volgende plekken in de eigen woonplaats: - Rondom uitgaansgelegenheden;
- Op plekken waar jongeren rondhangen;
- In het centrum van woonplaats;
- In het winkelgebied/winkelcentrum;
- Bij het treinstation in woonplaats;
- In eigen huis.
Antwoordmogelijkheden: 'vaak', 'soms', 'zelden of nooit', 'niet van toepassing: komt niet voor', 'niet van toepassing: kom hier nooit', 'geen antwoord'. Onder 'wel eens onveilig' worden alle respondenten verstaan die als antwoord 'vaak' of 'soms' hebben gegeven.