Consumentenprijzen in december 2,0 procent hoger

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte
Consumentengoederen en -diensten in december waren net als in november 2,0 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. De consumentenprijzen waren in 2018 gemiddeld 1,7 procent hoger dan in 2017.

De consumentenprijsindex (CPI) is een belangrijke indicator voor het verschijnsel inflatie, maar is niet hetzelfde. De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder dan de prijsontwikkeling van consumentengoederen en –diensten, want bijvoorbeeld ook koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud veranderen van prijs.

De CPI is één van de inflatie-indicatoren die is opgenomen in het prijzendashboard. Hierin staan ook andere inflatie-indicatoren zoals de prijsindex bestaande koopwoningen en de in- en uitvoerprijzen van de industrie.

Consumentenprijzenindex (CPI)
jaarmaandverandering (% verandering t.o.v. jaar eerder)
2014januari1,4
2014februari1,1
2014maart0,8
2014april1,2
2014mei0,8
2014juni0,9
2014juli0,9
2014augustus1
2014september0,9
2014oktober1,1
2014november1
2014december0,7
2015januari0
2015februari0,2
2015maart0,4
2015april0,6
2015mei1,1
2015juni1
2015juli1
2015augustus0,8
2015september0,6
2015oktober0,6
2015november0,7
2015december0,7
2016januari0,6
2016februari0,6
2016maart0,6
2016april0
2016mei0
2016juni0
2016juli-0,2
2016augustus0,2
2016september0,1
2016oktober0,4
2016november0,6
2016december1
2017januari1,7
2017februari1,8
2017maart1,1
2017april1,6
2017mei1,1
2017juni1,1
2017juli1,3
2017augustus1,4
2017september1,5
2017oktober1,3
2017november1,5
2017december1,3
2018januari1,5
2018februari1,2
2018maart1
2018april1,1
2018mei1,7
2018juni1,7
2018juli2,1
2018augustus2,1
2018september1,9
2018oktober2,1
2018november2
2018december2
 

Vliegtickets goedkoper

Goedkopere vliegtickets en autobrandstoffen hadden een drukkend effect op de ontwikkeling van consumentenprijzen in december. De prijsontwikkeling van kleding en een verblijf op vakantieparken in Nederland hadden echter een verhogend effect op de gemiddelde prijsstijging. Per saldo lagen de consumentenprijzen in december 2,0 procent hoger dan een jaar eerder, net als in november.

Met het decembercijfer is ook de gemiddelde prijsstijging in 2018 bekend. Consumentengoederen en –diensten waren in het afgelopen jaar 1,7 procent duurder dan in 2017. 

CPI; belangrijkste bijdragen aan de jaarmutatie
 December (%-punt)November (%-punt)
Totaal22
Huisvesting, water
en energie
0,950,96
Horeca0,230,16
Diverse goederen en
diensten
0,220,26
Consumptie in
het buitenland
0,20,23
Kleding en schoeisel0,190,08
Voedingsmiddelen en
alcoholvrije dranken
0,120,11
Vervoer0,090,31
Alcoholhoudende dranken en
tabak
0,080,09
Stoffering, huishoudelijke apparaten en
dagelijks onderhoud van de woning
0,040,03
Gezondheid0,030,04

Consumentenprijzen Nederland stijgen harder dan in de eurozone

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP).

In december waren goederen en diensten in Nederland volgens de HICP 1,9 procent duurder dan een jaar eerder. In november was dat nog 1,8 procent. De prijsstijging in de eurozone was 1,6 procent en dat was lager dan de 1,9 procent in november.

De prijsstijging in de eurozone nam vooral af door de ontwikkeling van energieprijzen. In december was energie in de eurozone 5,5 procent duurder dan een jaar eerder, in november was dat met 9,1 procent aanzienlijk hoger. Voor het eerst na februari 2018 was de prijsstijging in de eurozone kleiner dan in Nederland.

Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP)
jaarmaandNederland (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Eurozone (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
2014januari0,80,8
2014februari0,40,7
2014maart0,10,5
2014april0,60,7
2014mei0,10,5
2014juni0,30,5
2014juli0,30,4
2014augustus0,40,4
2014september0,30,3
2014oktober0,40,4
2014november0,30,3
2014december-0,1-0,2
2015januari-0,7-0,6
2015februari-0,5-0,3
2015maart-0,3-0,1
2015april00
2015mei0,70,3
2015juni0,50,2
2015juli0,80,2
2015augustus0,40,1
2015september0,3-0,1
2015oktober0,40,1
2015november0,40,1
2015december0,50,2
2016januari0,20,3
2016februari0,3-0,2
2016maart0,50
2016april-0,2-0,2
2016mei-0,2-0,1
2016juni-0,20,1
2016juli-0,60,2
2016augustus0,10,2
2016september-0,10,4
2016oktober0,30,5
2016november0,40,6
2016december0,71,1
2017januari1,61,8
2017februari1,72
2017maart0,61,5
2017april1,41,9
2017mei0,71,4
2017juni11,3
2017juli1,51,3
2017augustus1,51,5
2017september1,41,5
2017oktober1,31,4
2017november1,51,5
2017december1,21,4
2018januari1,51,3
2018februari1,31,1
2018maart11,3
2018april11,3
2018mei1,91,9
2018juni1,72
2018juli1,92,1
2018augustus1,92
2018september1,62,1
2018oktober1,92,2
2018november1,81,9
2018december1,91,6

De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten. De Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt deze cijfers voor het monetaire beleid.

De HICP houdt in tegenstelling tot de CPI geen rekening met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de ontwikkeling van woninghuren.