Uitgavenquote

De uitgaven van de overheid als percentage van het bbp.
Terug naar artikel