Officiële raming

Het CBS publiceert de officiële cijfers over het overheidssaldo en de overheidsschuld van Nederland over heel 2018 op 25 maart 2019. Zij worden dan ook aan de Europese Commissie gerapporteerd in het kader van de buitensporige-tekortenprocedure (BTP of 'Excessive Deficit Procedure', EDP). De rapportages aan de Europese Commissie vinden twee maal per jaar plaats, voor 1 april en voor 1 oktober. Het statistisch bureau van de Europese Unie, Eurostat, zal de tekorten en schulden van alle lidstaten, die moeten zijn ingediend voor 1 april 2019, verifiëren en de cijfers vervolgens in april 2019 publiceren.
Terug naar artikel