Voorstellingen

Artistieke producties zoals theater, popconcerten of musicals, die voor een algemeen publiek worden opgevoerd door professionele gezelschappen. Omdat festivalorganisaties niet tot de populatie behoren, zijn ook de door hen aangeboden voorstellingen niet in de cijfers opgenomen. De cijfers hebben betrekking op specifiek het aanbod van professionele podia. Door deze podia georganiseerde festivals tellen wél mee.