Hoofdletsel

Onder hoofdletsel verstaan we oppervlakkig letsel van het hoofd, wonden, fracturen van de schedel en aangezichtsbeenderen, intracraniaal letsel, letsel van het oog en de hersenzenuwen en overig niet-gespecificeerd hoofdletsel (International Classification of Diseases, 10th revision, (ICD-10) codes S00-S09).