Handelsoverschot goederen

Een positief saldo dat voortkomt uit de Nederlandse handel in goederen. Het betekent dat Nederland voor meer geld goederen exporteert dan importeert.

De in dit artikel gepresenteerde cijfers zijn om methodologische redenen gebaseerd op cijfers van de Nationale rekeningen. Door conceptuele verschillen wijken de cijfers af van StatLine, waar cijfers van de bronstatistiek internationale handel in goederen (IHG) worden gepresenteerd. Nationale rekeningen gaat uit van het principe van economische eigendomsoverdracht en IHG gaat uit van grensoverschrijding.

Terug naar artikel