Stedelijk gebied

Voor dit bericht is het stedelijk gebied gedefinieerd als alle terreinen die functioneel in gebruik zijn als bebouwd- of verkeersterrein, inclusief recreatieterreinen.

Woonterrein
Terrein dat voornamelijk voor het wonen bestemd is, incl. primaire woonvoorzieningen.
Verkeersterrein
Spoor-, wegverkeersterrein en vliegveld.
Bedrijventerrein
Terrein in gebruik voor nijverheid, handel en zakelijke dienstverlening.
Bouwterrein
Terrein in gebruik als bouwlocatie.
Overig bebouwd terrein
Terrein voor detailhandel en horeca, -openbare voorzieningen, sociaal-culturele instellingen.
Semi-bebouwd overig terrein
Stortplaatsen, wrakkenopslagplaats, begraafplaatsen, delfstofwinplaats en semi verhard overig terrein.
Recreatieterrein
Terrein in gebruik als park of plantsoen, sportactiviteiten, volkstuin, dag- of verblijfrecreatie.