In gebruik genomen materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn goederen die in een verslagjaar in gebruik worden genomen of die in eigen beheer worden voortgebracht om als kapitaalgoed in het productieproces of voor de bedrijfsvoering te worden ingezet. Dit betreft over het algemeen goederen die een levensduur van meer dan een jaar hebben, zoals bijvoorbeeld gebouwen, machines, installaties en vervoersmiddelen.