Extra feestdagenomzet

De cijfers over de extra feestdagenomzet zijn geschat aan de hand van de maandelijkse omzetcijfers in de detailhandel in de periode 2015-2017. Bij de schatting is ervan uitgegaan dat de hogere omzet in november en december ten opzichte van de gemiddelde omzet in de eerste tien maanden van het jaar geheel toe te wijzen is aan de feestdagen.