Omzet bouwsector opnieuw gestegen

© Nikki van Toorn (CBS)
De omzet van de bouwsector is in het derde kwartaal van 2018 met 9,9 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. De totale vergunde bouwsom lag 5 procent hoger, door een toename van de vergunde bouwkosten voor de bouw en verbouw van bedrijfsgebouwen. Wel is voor het tweede kwartaal op rij voor minder nieuwbouwwoningen een vergunning verleend, bijna 12 procent minder dan in het derde kwartaal van 2017. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de bouwnijverheid.

In het derde kwartaal steeg de omzet bij de algemene burgerlijke en utiliteitsbouwbedrijven (B&U) met 11,1 procent. Bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw (GWW) haalden een omzetstijging van 6,5 procent, bijna de helft van een kwartaal eerder. Vooral bij (spoor)wegen- en tunnelbouwers bleef de groei met een omzetstijging van 1,6 procent iets achter. Gespecialiseerde bouwbedrijven zoals installatie- en afwerkingsbedrijven, zagen hun omzet met 10,2 procent stijgen.

Kleine bouwbedrijven hebben met een omzetstijging van bijna 12 procent de hoogste groei in het derde kwartaal behaald. Middelgrote bouwbedrijven met 10 - 100 werkzame personen hebben een omzetstijging van ruim 9 procent behaald. Deze groep bedrijven heeft nog steeds niet het omzetniveau van voor de crisis bereikt. Grote bouwbedrijven vanaf 100 werkzame personen haalden een groei van bijna 9 procent.

Omzetontwikkeling bouwnijverheid (% mutatie t.o.v. een jaar eerder)
jaarkwartaal% omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
20131e kwartaal-8,8
2e kwartaal-6,2
3e kwartaal-4,6
4e kwartaal0,9
20141e kwartaal4,8
2e kwartaal-1,5
3e kwartaal-1,5
4e kwartaal5,8
20151e kwartaal5,7
2e kwartaal10
3e kwartaal7
4e kwartaal1
20161e kwartaal5,7
2e kwartaal3,1
3e kwartaal8,5
4e kwartaal7,8
20171e kwartaal6,4
2e kwartaal6,3
3e kwartaal3,5
4e kwartaal7,4
20181e kwartaal8,7
2e kwartaal12
3e kwartaal9,9

Minder vergunde nieuwbouwwoningen

In het derde kwartaal van 2018 werd voor minder nieuwbouwwoningen een vergunning verleend dan dezelfde periode een jaar eerder. In totaal ging het om 17 240 vergunde nieuwbouwwoningen, dat is bijna 12 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Dit is voor het tweede kwartaal op rij dat het aantal vergunde nieuwbouwwoningen daalt. De totale bouwkosten voor de bouw van deze nieuwbouwwoningen bleef met ruim 2,6 miljard euro wel nagenoeg gelijk aan de bouwkosten in het derde kwartaal van 2017.

Verleende vergunningen voor nieuwbouwwoningen (x 1 000)
jaarkwartaalNieuwbouwwoningen waarvoor een vergunning is verleend
20131e kwartaal6,278
2e kwartaal6,982
3e kwartaal6,093
4e kwartaal7,880
20141e kwartaal8,008
2e kwartaal8,839
3e kwartaal12,307
4e kwartaal12,166
20151e kwartaal18,313
2e kwartaal15,297
3e kwartaal10,745
4e kwartaal11,244
20161e kwartaal10,999
2e kwartaal12,605
3e kwartaal13,702
4e kwartaal16,261
20171e kwartaal16,794
2e kwartaal16,052
3e kwartaal19,496
4e kwartaal17,399
20181e kwartaal16,922
2e kwartaal14,909
3e kwartaal17,240


Vergunde bouwsom hoger

De totale bouwkosten van afgegeven vergunningen voor de bouw en verbouw van woningen en bedrijfsgebouwen kwamen in het derde kwartaal uit op bijna 4,7 miljard euro, ruim 5 procent meer dan een jaar eerder. De vergunde bouwkosten voor de bouw en verbouw van bedrijfsgebouwen steeg relatief fors. Deze kwam uit op 1,6 miljard euro en lag daarmee ruim 20 procent hoger dan een jaar eerder. Bij bedrijfsgebouwen gaat het onder andere om bedrijfshallen, agrarische gebouwen, kantoren en scholen.

De bouwkosten in een afgegeven vergunning betreffen een schatting van de waarde van de materiaal- en arbeidskosten van de bouwopdracht. In deze telling van de bouwkosten zijn alleen verleende bouwvergunningen van 50 duizend euro of hoger meegenomen.

Vergunde bouwsom (mln euro)
jaarkwartaalWoonsectorBedrijfssector
20121e kwartaal14451479
2e kwartaal16431669
3e kwartaal14871480
4e kwartaal13401427
20131e kwartaal10121222
2e kwartaal11211558
3e kwartaal9781346
4e kwartaal12851225
20141e kwartaal12671265
2e kwartaal13161194
3e kwartaal16751298
4e kwartaal17761384
20151e kwartaal24241318
2e kwartaal21291252
3e kwartaal16191262
4e kwartaal16881187
20161e kwartaal17251080
2e kwartaal20191432
3e kwartaal21991278
4e kwartaal23801366
20171e kwartaal25171412
2e kwartaal26201367
3e kwartaal30831343
4e kwartaal29551721
20181e kwartaal27851317
2e kwartaal26551775
3e kwartaal30541611

Meer faillissementen

In het derde kwartaal van 2018 zijn 115 faillissementen uitgesproken in de bouw. Vorig jaar waren dat er 93. Voor het eerst sinds anderhalf jaar is het aantal faillissementen toegenomen vergeleken met een jaar eerder.

De ondernemers in de bouw zijn positief in hun verwachtingen voor 2019. Zowel voor de omzet, de personeelssterkte als de investeringen zijn er meer ondernemers die een toename verwachten dan ondernemers die een afname voorzien in 2019. Wel is het aantal ondernemers dat positief is iets kleiner dan een jaar eerder, toen de verwachtingen voor 2018 werden uitgesproken.