Twee soorten loonverschillen

 

Het gedeeltelijk gecorrigeerde beloningsverschil geeft het loonverschil tussen vrouwen en mannen die qua werk en achtergrond vergelijkbaar zijn op een twintigtal kenmerken. Het ongecorrigeerde beloningsverschil is het waargenomen loonverschil zonder rekening te houden met het effect van deze kenmerken.