Meegenomen achtergrondkenmerken

Het gedeeltelijk gecorrigeerde verschil komt tot stand door te corrigeren voor man / vrouw-verschillen op de volgende kenmerken: leeftijd, herkomst, opleiding (niveau en richting), werkervaring, arbeidshandicap, huishoudenssituatie, inkomen partner, sector, aantal werknemers, percentage vrouwen in het bedrijf/instelling, winstgevendheid, vestigingsregio, beroepsniveau, contractvorm, voltijd/deeltijd, soort arbeidsrelatie, leiding geven, managementfunctie.