Leven lang leren

Onder ‘leven lang leren’ vallen alle opleidingen en cursussen die personen van 25 tot 65 jaar (zowel werkenden als niet-werkenden) volgen, of recent (afgelopen 4 weken) gevolgd hebben. Het kan gaan om formele opleidingen en/of niet-formele onderwijsactiviteiten zoals cursussen, workshops of privélessen.
De cijfers sluiten aan bij de Europese indicator Adult Learning die Eurostat publiceert op basis van de Labour Force Survey (Enquête Beroepsbevolking).
Terug naar artikel