Leven lang leren

Onder ‘leven lang leren’ vallen alle opleidingen en cursussen die personen van 25 tot 65 jaar (zowel werkenden als niet-werkenden) volgen, of recent (afgelopen 4 weken) gevolgd hebben. Het kan gaan om formele opleidingen en/of niet-formele onderwijsactiviteiten zoals cursussen, workshops of privélessen.
De cijfers sluiten aan bij de Europese indicator Adult Learning die Eurostat publiceert op basis van de Labour Force Survey (Enquête Beroepsbevolking).