Groei van het bbp vlakt af

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte
Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, is het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2018 met 0,2 procent toegenomen ten opzichte van een kwartaal eerder. Dit is de kleinste groei in ruim twee jaar. De groei in het derde kwartaal is te danken aan de consumptie door huishoudens en de buitenlandse handel.

Bruto binnenlandse product (volume), seizoengecorrigeerd
   index (2010=100)
20101e kwartaal99,2
20102e kwartaal99,6
20103e kwartaal100
20104e kwartaal101,2
20111e kwartaal101,8
20112e kwartaal101,7
20113e kwartaal101,7
20114e kwartaal101
20121e kwartaal100,9
20122e kwartaal100,9
20123e kwartaal100,5
20124e kwartaal99,8
20131e kwartaal100,1
20132e kwartaal99,9
20133e kwartaal100,5
20134e kwartaal101,1
20141e kwartaal101
20142e kwartaal101,6
20143e kwartaal101,9
20144e kwartaal102,8
20151e kwartaal103,4
20152e kwartaal103,7
20153e kwartaal104,1
20154e kwartaal104,2
20161e kwartaal105,2
20162e kwartaal105,4
20163e kwartaal106,5
20164e kwartaal107,3
20171e kwartaal107,9
20172e kwartaal108,8
20173e kwartaal109,6
20174e kwartaal110,6
20181e kwartaal111,2
20182e kwartaal112
20183e kwartaal112,2

Het vervolg van het nieuwsbericht gaat over de groei van de economie t.o.v. het derde kwartaal 2017.

Bbp groeit met 2,4 procent ten opzichte van het derde kwartaal 2017

Volgens de eerste berekening was het bbp 2,4 procent groter dan in het derde kwartaal van 2017. Deze groei was vooral te danken aan de consumptie. Ook de investeringen in vaste activa en het exportsaldo droegen bij, maar minder dan in het voorgaande kwartaal.

Bestedingen naar categorie (volume)
 3e kwartaal 2018 (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)2e kwartaal 2018 (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
Bruto binnenlands product2,43,1
Invoer goederen en diensten2,13,1
Investeringen in vaste activa2,45,9
Uitvoer goederen en diensten2,33,5
Consumptie huishoudens2,32,6
Consumptie overheid1,31,1

Meer besteed door consumenten

Consumenten hebben in het derde kwartaal ruim 2 procent meer besteed dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ze geven al 18 kwartalen op rij meer uit dan een jaar eerder.

Consumenten besteedden in het derde kwartaal over vrijwel de hele linie meer dan een jaar eerder. Vooral aan auto’s en elektrische apparaten gaven ze meer uit. Verder besteedden ze meer aan diensten, vooral aan horeca-, vervoer- en communicatiediensten. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

De consumptiegroei is in lijn met het verder aantrekken van de werkgelegenheid, waarover het CBS vandaag ook bericht en de daling van de werkloosheid. Verder lag het consumentenvertrouwen in het derde kwartaal opnieuw op een relatief hoog niveau.

Meer investeringen

De investeringen in vaste activa lagen ruim 2 procent hoger dan een jaar eerder. Ook in het derde kwartaal zijn vooral de investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen, personenauto’s en machines gegroeid. Daarnaast hebben bedrijven ook meer geïnvesteerd in vrachtwagens, opleggers en dergelijke. Het producentenvertrouwen was ook in het derde kwartaal relatief hoog, maar lager dan in de eerste twee kwartalen van 2018.

De groei van de investeringen is kleiner dan in de voorgaande kwartalen van 2018. Dat komt onder meer doordat de investeringen in woningen en infrastructuur minder hard groeiden.

Meer machines en transportmiddelen uitgevoerd

De uitvoer van goederen en diensten groeide in het derde kwartaal van 2018 met ruim 2 procent. Nederlandse bedrijven hebben vooral meer machines en transportmiddelen uitgevoerd. De export van Nederlands product groeide een fractie harder dan de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten).

De invoer van goederen en diensten groeide iets minder sterk dan de uitvoer. Het saldo van in- en uitvoer droeg opnieuw positief bij aan de economische groei, maar minder sterk dan in het tweede kwartaal. 

Toegevoegde waarde naar bedrijfstak (volume)
 2018-III (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)2018-II (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
Bouwnijverheid6,210,1
Zakelijke dienstverlening4,85,2
Informatie en communicatie3,93
Industrie3,84,4
Verhuur en handel onroerend goed3,12,4
Cultuur, recreatie,
overige diensten
33
Handel, vervoer en horeca2,64,3
Overheid, onderwijs en zorg1,61,6
Water en afval0,90,4
Energie-0,1-0,2
Financiële instellingen-1-0,6
Landbouw en visserij-3,2-1,4
Delfstoffenwinning-15,9-13,7

Bouw en zakelijke dienstverlening sterkst gegroeid

De productie van de bouwbedrijven groeide in het derde kwartaal het sterkst. Verder groeide de zakelijke dienstverlening opnieuw sterk in vergelijking met een jaar eerder. Net als in voorgaande kwartalen was vooral de productie van de uitzendbranche hoger. Dat is ook terug te zien in de banencijfers die CBS vandaag publiceert: het aantal uitzendbanen nam verder toe.

Ook de industrie produceerde meer dan een jaar eerder. In het derde kwartaal van 2018 groeide vooral de productie van transportmiddelen en machines. De delfstoffenwinning had opnieuw te maken met krimp.

Eerste berekening

De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, wordt gepubliceerd op basis van de dan beschikbare informatie. Hiermee geeft het CBS een eerste beeld van de stand van de Nederlandse economie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen. De tweede berekening van de economische groei maakt het CBS bekend op maandag 24 december. De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en +0,3 procentpunt.

Bij elke nieuwe berekening bepaalt het CBS ook de nieuwe seizoengecorrigeerde cijfers van de eerder gepubliceerde kwartalen. De groei in het eerste en tweede kwartaal van 2018 is met 0,1 procentpunt neerwaarts bijgesteld.