Milieusector

De milieusector bestaat uit bedrijven en instanties die activiteiten ontplooien met betrekking tot het meten, voorkomen, limiteren, minimaliseren of corrigeren van milieuschade aan water, lucht en bodem, en/of die zich bezig houden met problemen gerelateerd aan afval, geluid en ecosystemen. Hieronder vallen ook de 'schonere technologieën' en 'schonere producten en diensten' die het milieurisico verkleinen en het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling minimaliseren. Deze definitie van de milieusector (Environmental Goods and Services Sector, EGSS) is op Europees niveau vastgesteld en wordt als zodanig door EU-landen toegepast.

Sinds 2017 zijn cijfers over de milieusector een verplichte levering aan Eurostat. Met het oog op de internationale vergelijkbaarheid zijn de internationale richtlijnen aangescherpt. Dit heeft tot gevolg gehad dat de activiteiten ‘tweedehands winkels’ en ‘groothandel in afval en schroot’ niet langer tot de milieusector worden gerekend. In het verleden werden deze activiteiten wel meegenomen, waardoor de economische cijfers lager uitvallen dan voorheen.

Terug naar artikel