Aantal faillissementen neemt toe

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is toegenomen. In oktober 2018 zijn er 40 bedrijven meer failliet verklaard dan in september, meldt het CBS. In september bereikte het aantal faillissementen nog het laagste niveau na 2000. De trend is echter al ruim een jaar redelijk vlak.

Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken), voor zittingsdagen gecorrigeerd
Jaarmaandaantal faillissementen
2014november517
december465
2015januari500
februari505
maart574
april470
mei456
juni427
juli441
augustus333
september339
oktober395
november411
december420
2016januari401
februari483
maart394
april385
mei343
juni384
juli371
augustus287
september299
oktober303
november417
december332
2017januari336
februari292
maart304
april263
mei281
juni300
juli266
augustus231
september237
oktober261
november251
december269
2018januari274
februari233
maart267
april267
mei260
juni249
juli252
augustus258
september225
oktober265

Trend vlak

In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen, voor zittingsdagen gecorrigeerd. Daarna is er tot september 2017 sprake van een dalende trend. Vervolgens wisselden stijgingen en dalingen elkaar af. De trend is al ruim een jaar redelijk vlak. Het aantal faillissementen bereikte in september 2018 het laagste niveau sinds 2001. In oktober is het aantal faillissementen echter weer gestegen.

Meeste faillissementen in de handel

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in oktober 306 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 70.

De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in oktober de meeste faillissementen uitgesproken in de bedrijfstak horeca.

Aantal faillissementen bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) naar bedrijfstak, oktober 2018
bedrijfstakaantal
Handel70
Financiële instellingen35
Bouwnijverheid33
Industrie31
Specialistische zakelijke diensten
(o.a. advisering en onderzoek)
26
Verhuur, overige zakelijke diensten25
Horeca19
Vervoer & opslag16
Informatie & communicatie16
Gezondheids- & welzijnszorg12
Cultuur, sport en recreatie7
Verhuur, handel van onroerend goed3

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Relevante links