Publicatiedatum Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen

De precieze publicatiedatum hangt af van de agenda van de Ministerraad. Deze wordt pas kort van tevoren definitief gemaakt.