Arbeidsduur

In dit artikel zijn niet de feitelijke aantallen per week gewerkte uren gepresenteerd, maar het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt. Betaalde en onbetaalde overwerkuren zijn hier niet bij opgeteld. Ook zijn speciale verloven zoals (betaald) ziekteverzuim er niet van afgetrokken. De gewerkte uren wijken enigszins af van die bepaald met de Enquête Beroepsbevolking.