Schatkistbankieren

Sinds eind 2013 geldt de wettelijke verplichting voor decentrale overheden om alle middelen die niet direct nodig zijn voor uitoefening van de publieke taak aan te houden bij het Ministerie van Financiën. Dit wordt schatkistbankieren genoemd.

Dit kan in de vorm van direct opvraagbaar tegoed van overheden bij het Rijk. Dit is de zogenaamde rekening-courant bij het Rijk. Een andere vorm van schatkistbankieren is dat een overheid overtollige middelen voor een langere afgesproken tijd wegzet bij het Rijk, dit zijn deposito’s.