Wanbetaler

Mensen die wel verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet maar de verschuldigde premie niet voldoen, worden wanbetalers genoemd. Zij hebben minimaal 6 maanden geen premie voor hun basisverzekering betaald, staan op peildatum van het verslagjaar ingeschreven in de Basisregistratie personen, zijn aangemeld bij het CAK, zitten in het bestuursrechtelijke premieregime en zijn 18 jaar of ouder. Personen met een stabilisatieovereenkomst of die in een goedbetaler-regeling zitten, en daardoor geen bestuursrechtelijke premie betalen, worden niet tot de wanbetalers gerekend.Het gaat in dit nieuwsbericht dus om het aantal wanbetalers op 31 december. Door deze strikte afbakening tot personen die op dat moment in de BRP zijn ingeschreven, zal dit aantal iets lager zijn dan het totaal aantal wanbetalers in de betreffende jaren.