ICT-incidenten

ICT-incident: Een incident waarbij de ICT-dienst tijdelijk is verstoord, data zijn vernietigd of verminkt of vertrouwelijke gegevens zijn onthuld. Een ICT-incident kan zowel een interne oorzaak hebben (storing in hard- of software) als een externe oorzaak (aanval van buitenaf (DDoS, ransomware, phishing e.d.)).