Voortgezet onderwijs

Het totaal voortgezet onderwijs omvat het aantal leerlingen in de volgende onderwijssoorten van het voltijdonderwijs:

- van 1900/'01 tot 1968/'69:

 • meer uitgebreid lager onderwijs (mulo)
 • middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo)
 • middelbare school voor meisjes (msvm)
 • hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)
 • handelsdagschool
 • gymnasium
 • hogere burgerschool (hbs)
 • atheneum
 • lyceum
 • voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)

- vanaf 1968/'69:

 • voortgezet onderwijs brugjaren
 • vwo
 • havo
 • mavo
 • middenschool
 • lager beroepsonderwijs (lbo)
 • voorbereidend beroepsonderwijs (vbo)
 • individueel beroepsonderwijs (ibo)
 • individueel voorbereidend beroepsonderwijs (ivbo)
 • leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)
 • voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
 • praktijkonderwijs
 • speciaal voortgezet onderwijs (svo)

In 2002/'03 zijn de mavo, het vbo en het ivbo volledig overgegaan in het vmbo. Het vmbo is inclusief het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).