Producentenvertrouwen nagenoeg onveranderd

© Hollandse Hoogte / David Rozing
Het producentenvertrouwen industrie veranderde in september 2018 nauwelijks. Het vertrouwen ging van 5,9 in augustus naar 5,7 in september, maakt het CBS bekend. Producenten waren wel minder positief over de verwachte bedrijvigheid.

De trend is sinds het begin van dit jaar dalend, maar het vertrouwen ligt nog ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,8). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in februari 2009 de laagste waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Producentenvertrouwen industrie (seizoengecorrigeerd) (gemiddelde van de deelvragen)
 saldo
2014 oktober2
2014 november2,4
2014 december3,4
2015 januari2,8
2015 februari2
2015 maart1,4
2015 april3,3
2015 mei4,1
2015 juni4,6
2015 juli3,7
2015 augustus3,5
2015 september3,8
2015 oktober2,4
2015 november4
2015 december3
2016 januari3,2
2016 februari3,1
2016 maart3,9
2016 april4,7
2016 mei4,4
2016 juni5,4
2016 juli5,1
2016 augustus1,2
2016 september3,4
2016 oktober4,3
2016 november3,4
2016 december4,7
2017 januari6
2017 februari7
2017 maart7,8
2017 april8,3
2017 mei6,1
2017 juni7,2
2017 juli6,6
2017 augustus5,4
2017 september8,5
2017 oktober8,2
2017 november9,1
2017 december8,9
2018 januari10,3
2018 februari10,9
2018 maart9,5
2018 april8,2
2018 mei9,8
2018 juni7,7
2018 juli6,3
2018 augustus5,9
2018 september5,7

Minder positief over verwachte bedrijvigheid

Producenten in de industrie waren in september minder positief over de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder. Over de voorraden gereed product oordeelden ze echter iets positiever. Het oordeel van de producenten over de orderportefeuille bleef nagenoeg gelijk.

Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt is groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Producenten hout- en bouwmaterialenindustrie meest positief

Al bijna twee jaar zijn in alle deelbranches de ondernemers positief. De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren in september voor de zevende maand op rij het meest optimistisch. Het optimisme onder ondernemers in deze bedrijfstak was wel minder groot dan in augustus.

Producentenvertrouwen industrie naar de belangrijkste bedrijfstakken (seizoengecorrigeerd) (gemiddelde van de deelvragen)
 September 2018Augustus 2018
Hout, bouw-
materialen
13,416,1
Textiel, kleding,
leer
10,210,4
Papier en grafische9,410,6
Basismetaal,
metaalproducten
9,26,3
Elektrotechnische
en machine
86,7
Aardolie en chemie7,27,5
Transportmiddelen3,17,9
Voeding en
genotmiddelen
24,8

Productie industrie 2 procent hoger in juli

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 2 procent hoger dan in juli 2017. De stijging is kleiner dan in juni. Al bijna drie jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de transportmiddelenindustrie groeide in juli 2018 het sterkst.

Duitse ondernemers minder positief

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De vertrouwensindicator van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) daalde in september. De indicator ligt echter ruim boven het langjarig gemiddelde. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in juli bijna 1 procent hoger dan een jaar eerder.

Relevante links