Economisch beeld onveranderd

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in september hetzelfde als in augustus, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van half september presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.

Conjunctuurklokindicator (ongewogen gemiddelde van de indicatoren in de Conjunctuurklok)
   cyclus (afwijking van langetermijntrend (=0))
2011januari0,11
2011februari0,2
2011maart0,25
2011april0,28
2011mei0,34
2011juni0,35
2011juli0,33
2011augustus0,31
2011september0,24
2011oktober0,15
2011november0,07
2011december-0,01
2012januari-0,06
2012februari-0,11
2012maart-0,14
2012april-0,17
2012mei-0,25
2012juni-0,31
2012juli-0,37
2012augustus-0,47
2012september-0,55
2012oktober-0,62
2012november-0,73
2012december-0,82
2013januari-0,9
2013februari-1,02
2013maart-1,11
2013april-1,17
2013mei-1,25
2013juni-1,27
2013juli-1,28
2013augustus-1,27
2013september-1,22
2013oktober-1,15
2013november-1,08
2013december-1
2014januari-0,94
2014februari-0,88
2014maart-0,85
2014april-0,83
2014mei-0,81
2014juni-0,79
2014juli-0,77
2014augustus-0,74
2014september-0,73
2014oktober-0,72
2014november-0,7
2014december-0,67
2015januari-0,63
2015februari-0,57
2015maart-0,52
2015april-0,46
2015mei-0,4
2015juni-0,34
2015juli-0,3
2015augustus-0,25
2015september-0,22
2015oktober-0,21
2015november-0,18
2015december-0,16
2016januari-0,16
2016februari-0,13
2016maart-0,12
2016april-0,1
2016mei-0,05
2016juni-0,01
2016juli0,02
2016augustus0,08
2016september0,12
2016oktober0,17
2016november0,24
2016december0,29
2017januari0,34
2017februari0,41
2017maart0,47
2017april0,52
2017mei0,59
2017juni0,63
2017juli0,66
2017augustus0,74
2017september0,79
2017oktober0,84
2017november0,92
2017december0,97
2018januari1
2018februari1,05
2018maart1,09
2018april1,1
2018mei1,13
2018juni1,14
2018juli1,13
2018augustus1,15
2018september1,15

Consumenten en producenten minder positief

De stemming onder consumenten is in september opnieuw minder positief dan een maand eerder. Ook het producentenvertrouwen nam in augustus opnieuw af. Zowel het vertrouwen van consumenten als van producenten ligt echter ruim boven het langjarig gemiddelde.

Consumenten- en producentenvertrouwen (seizoengecorrigeerd)
jaarmaandConsumentenvertrouwen (gemiddelde van de deelvragen)Producentenvertrouwen (gemiddelde van de deelvragen)
2011januari-42,5
2011februari01,5
2011maart15,7
2011april-24,3
2011mei-42,7
2011juni-71,7
2011juli-8-2,2
2011augustus-16-3,2
2011september-27-0,5
2011oktober-34-3,1
2011november-35-4,8
2011december-37-1,3
2012januari-37-1,8
2012februari-36-1,7
2012maart-36-2,8
2012april-32-3,4
2012mei-34-4,9
2012juni-37-4,8
2012juli-33-5,4
2012augustus-31-4,7
2012september-28-6,6
2012oktober-29-7,6
2012november-33-6,8
2012december-38-5,6
2013januari-37-5,6
2013februari-41-3,7
2013maart-41-5,1
2013april-37-5,6
2013mei-32-4,1
2013juni-33-3,8
2013juli-35-3,1
2013augustus-32-1,4
2013september-31-2,4
2013oktober-26-0,3
2013november-16-0,3
2013december-110,1
2014januari-60,7
2014februari-2-0,1
2014maart11,1
2014april40,3
2014mei60,7
2014juni60,7
2014juli61,2
2014augustus20
2014september-2-0,2
2014oktober12
2014november-22,4
2014december-43,4
2015januari-22,8
2015februari-12
2015maart71,4
2015april103,3
2015mei114,1
2015juni144,6
2015juli133,7
2015augustus133,5
2015september113,8
2015oktober122,4
2015november144
2015december133
2016januari113,2
2016februari73,1
2016maart23,9
2016april64,7
2016mei74,4
2016juni115,4
2016juli95,1
2016augustus91,2
2016september123,4
2016oktober174,3
2016november213,4
2016december214,7
2017januari216
2017februari227
2017maart247,8
2017april268,3
2017mei236,1
2017juni237,2
2017juli256,6
2017augustus265,4
2017september238,5
2017oktober248,2
2017november239,1
2017december258,9
2018januari2410,3
2018februari2310,9
2018maart249,5
2018april258,2
2018mei239,8
2018juni237,7
2018juli236,3
2018augustus215,9
2018september19

Consumptie huishoudens, investeringen en export groeien

In juli was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 6,2 procent groter dan in juli 2017. De stijging is kleiner dan een maand eerder. In juli 2018 is vooral meer geïnvesteerd in woningen en gebouwen. Ook de investeringen in auto’s, vrachtwagens en machines waren hoger dan een jaar eerder. Daarentegen is er fors minder geïnvesteerd in vliegtuigen.

Het volume van de goederenexport was in juli 3,0 procent groter dan in juli 2017. In juni was de export voor het eerst in ruim vier jaar iets gekrompen. In juli 2018 groeide vooral de export van transportmiddelen. Ook hebben Nederlandse bedrijven meer machines en apparaten uitgevoerd.

Consumenten hebben in juli 2,6 procent meer besteed dan in juli 2017. De groei is hetzelfde als in de voorgaande maand. In juli 2018 hebben consumenten vooral meer uitgegeven aan voedings- en genotmiddelen.

Productie industrie 2 procent hoger in juli

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 2 procent hoger dan in juli 2017. De stijging is kleiner dan in juni. Al bijna drie jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de transportmiddelenindustrie groeide in juli 2018 het sterkst.

Opnieuw iets meer faillissementen

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is opnieuw iets toegenomen. In augustus 2018 zijn er 6 bedrijven meer failliet verklaard dan in juli. De trend is echter al een jaar redelijk vlak.

Aantal banen blijft stijgen

In het tweede kwartaal van 2018 is het aantal banen van werknemers en zelfstandigen met 52 duizend toegenomen. Dit is het zevende kwartaal op rij dat het aantal banen met meer dan 50 duizend toeneemt. Wel is de stijging nu wat minder groot dan in de voorgaande kwartalen. De afgelopen vier jaar is het aantal banen vrijwel onafgebroken toegenomen, in totaal met 675 duizend (7 procent).

Werknemers en zelfstandigen werkten in het tweede kwartaal van 2018 in totaal bijna 3,4 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 0,6 procent meer dan een kwartaal eerder.

In augustus gaven 353 duizend mensen aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Zij zijn volgens de ILO-definitie werkloos. In de laatste drie maanden bleef hun aantal gemiddeld genomen vrijwel gelijk. Het percentage werklozen in de beroepsbevolking kwam in augustus uit op 3,9. Dit werkloosheidspercentage is al zes maanden vrijwel constant.

In het tweede kwartaal van 2018 is het aantal openstaande vacatures met 16 duizend toegenomen tot 251 duizend. Inmiddels groeit het aantal vacatures vijf jaar, waardoor het aantal openstaande vacatures nu hoger is dan de piek in het vierde kwartaal van 2007 (249 duizend). Medio 2013 werd nog de laagste stand bereikt met 91 duizend vacatures.

Bruto binnenlandse product (volume), seizoengecorrigeerd
   index (2010=100)
20111e kwartaal101,8
20112e kwartaal101,7
20113e kwartaal101,7
20114e kwartaal101
20121e kwartaal100,9
20122e kwartaal100,9
20123e kwartaal100,5
20124e kwartaal99,8
20131e kwartaal100,1
20132e kwartaal99,9
20133e kwartaal100,5
20134e kwartaal101,1
20141e kwartaal101
20142e kwartaal101,6
20143e kwartaal101,9
20144e kwartaal102,8
20151e kwartaal103,4
20152e kwartaal103,7
20153e kwartaal104,1
20154e kwartaal104,2
20161e kwartaal105,2
20162e kwartaal105,4
20163e kwartaal106,4
20164e kwartaal107,3
20171e kwartaal107,9
20172e kwartaal108,9
20173e kwartaal109,5
20174e kwartaal110,5
20181e kwartaal111,2
20182e kwartaal112,1

Bbp groeit met 0,8 procent in tweede kwartaal 2018

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2018 met 0,8 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei is vooral te danken aan de buitenlandse handel. Verder groeiden ook de investeringen in vaste activa en de consumptie van huishoudens. Ten opzichte van het tweede kwartaal 2017 was de omvang van het bbp 3,1 procent groter.

Woensdag 14 november 2018 komt het CBS met de eerste berekening van het bbp en het aantal banen in het derde kwartaal van 2018.