Bijstandsuitkering

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015), die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
Met ingang van 1 januari 2013 gaat deze leeftijd elk jaar met stappen van één of meerdere maanden omhoog. Per 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd met één maand verhoogd tot 65 jaar en één maand.