Indexering

AOW-uitkeringen worden over het algemeen twee maal per jaar geïndexeerd. De AOW-uitkering is gekoppeld aan het wettelijk minimum loon. Op 1 januari 2017 werden de AOW-uitkeringen verhoogd met 0,94 procent en op 1 juli 2017 met 0,88 procent.