Totale uitstoot van broeikasgassen

In 2017 bedroeg de totale uitstoot van broeikasgassen 192,5 miljard CO2-equivalenten, waarvan 163,3 miljard kilogram CO2-uitstoot. Dit is 0,6 miljard kilogram CO2 lager dan wat in mei 2018 naar buiten is gebracht als onderdeel van de CBS-publicatie Monitor Brede Welvaart. In het voorjaar van 2019 krijgt de reeks 1990–2017 een definitieve status. De broeikasgasuitstoot is berekend volgens de voorschriften die in het kader van het Kyotoprotocol zijn opgesteld door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC; ‘2006 Guidelines’). De uitstoot van de internationale lucht- en zeevaart telt hierin niet mee, net zo min als de emissies uit biomassa.