Moord en doodslag

De cijfers in dit artikel hebben betrekking op alle gevallen van moord en doodslag die in Nederland hebben plaatsgevonden. Het gaat hierbij om ingezetenen (personen die op het moment van overlijden staan ingeschreven bij de Basisregistratie Personen) en niet-ingezetenen. De laatste groep vormde 16 procent van de slachtoffers in 2017.

Deze gegevens worden opgenomen in de Statistiek van de niet-natuurlijke dood, die vanaf 1996 wordt bijgehouden.

De belangrijkste bronnen voor de cijfers over moord en doodslag zijn:

  • gegevens uit de door de behandelend arts of lijkschouwer ingevulde doodsoorzaakformulieren;
  • rechtbankdossiers in geval van niet-natuurlijke dood.

Hierbij kan het onderscheid tussen doodslag (iemand is opzettelijk van het leven beroofd) en moord (er is tevens sprake van voorbedachten rade) niet worden gemaakt, omdat op het moment van raadpleging van de rechtbankdossiers vaak (nog) geen gerechtelijk vonnis is geveld. Hierdoor kan het onderscheid tussen verdachte en dader eveneens niet worden gemaakt. In de cijfers wordt als verdachte beschouwd de persoon die in het dossier van de rechtbank als zodanig wordt aangemerkt.