Inkomensafhankelijk huurbeleid

Voor zelfstandige woningen is de maximale huurverhoging sinds 1 juli 2013 afhankelijk van het huishoudinkomen van de huurder. Het maximaal percentage basishuurverhoging is gelijk aan de jaarmutatie van de consumentenprijsindex in het voorgaande jaar plus een inkomensafhankelijke opslag.

In 2018 geldt er net als in 2017 nog één inkomensgrens. Door de hogere stijging van de CPI in 2017 is de maximale huurstijging per woning in 2018 hoger uitgekomen dan in 2017.
Naast de maximale huurverhoging per zelfstandige woning geldt er ook een maximale huursommutatie. Dit betekent dat ruwweg de totale huurinkomsten van een woningcorporatie (exclusief enkele uitsluitingen) in 2018 met niet meer dan 2,4 procent mogen toenemen. In 2017 was dat 1,3 procent. Daarnaast geldt de inkomensafhankelijk opslag niet voor huishoudens met een AOW’er en huishoudens die uit vier of meer personen bestaan. Voor hen geldt in 2018 een maximale huurstijging van 3,9 procent.

De maximale huurstijging in 2018:
inkomens tot en met € 41 056 euro                              1,4% + 2,5%             = 3,9%
inkomens boven € 41 056 euro                                    1,4% + 4,0%             = 5,4%

De maximale huurstijging in 2017:
inkomens tot en met € 40 349 euro                              0,3% + 2,5%              = 2,8%
inkomens boven € 40 349 euro                                    0,3% + 4,0%              = 4,3%

De maximale huurstijging voor 2016 is:
inkomens tot en met € 34 678                                      0,6% + 1,5%              = 2,1%
inkomens van € 34 678 tot en met € 44 360          0,6% + 1,5% + 0,5%  = 2,6%
inkomens boven € 44 360                                           0,6% + 1,5% + 2,5%  = 4,6%

De maximale huurstijging voor 2015 was:
inkomens tot en met € 34 229                                      1,0% + 1,5%              = 2,5%
inkomens van € 34 299 tot en met € 43 786          1,0% + 1,5% + 0,5%  = 3,0%
inkomens boven € 43 786                                            1,0% + 1,5% + 2,5%  = 5,0%

De maximale huurstijging voor 2014 was:
inkomens tot en met € 34 085                                       2,5% + 1,5%             = 4,0%
inkomens van € 34 085 tot en met € 43 602             2,5% + 1,5% + 0,5% = 4,5%
inkomens boven € 43 602                                             2,5% + 1,5% + 2,5% = 6,5%

De maximale huurstijging voor 2013 was:
inkomens tot en met € 33 614                                       2,5% + 1,5%             = 4,0%
inkomens van € 33 614 tot en met € 43 000             2,5% + 1,5% + 0,5% = 4,5%
inkomens boven € 43 000                                             2,5% + 1,5% + 2,5% = 6,5%

Ten slotte geldt een maximale huurprijs per woning op basis van een puntensysteem. Deze maximale huurprijsgrenzen worden ook jaarlijks aangepast, in 2018 met 1,4 procent. Wanneer de huur van een woning deze huurprijsgrens heeft bereikt, kan de maximale (inkomensafhankelijke) huurverhoging niet meer worden toegepast.