Ondernemersvertrouwen (bouw)

Het ondernemersvertrouwen geeft de stemming van het Nederlandse niet-financiële bedrijfsleven weer. Per bedrijfstak wordt het ondernemersvertrouwen samengesteld op basis van vragen over recente ontwikkelingen en verwachtingen van de ondernemers, zoals de omzetontwikkeling.

Het ondernemersvertrouwen van de bouw is samengesteld uit de indicatoren gerealiseerde productie, het oordeel over de orderportefeuille en de verwachte personeelsontwikkeling.

Het ondernemersvertrouwen Nederland wordt samengesteld uit een gewogen gemiddelde van het vertrouwen per bedrijfstak. Het ondernemersvertrouwen geeft een indicatie van de richting waarin de Nederlandse economie zich naar verwachting zal ontwikkelen.