Gezinsmigranten uit EU-landen

Immigranten uit de EU die naar Nederland komen, hoeven niet langs de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Officiële migratieredenen van deze personen worden dan ook niet geregistreerd maar door het CBS bepaald aan de hand van activiteiten (arbeid, studie etc.) die een EU-immigrant ontplooit nadat hij of zij naar Nederland is gekomen. Zo krijgt iedere EU-migrant een zogenoemd migratiedoel toegekend waarbij meerdere ‘migratiedoelen’ per persoon mogelijk zijn.

Een substantieel deel van de gezinsmigranten uit de EU vindt snel werk in Nederland. Eén op de drie van hen heeft binnen vier maanden na binnenkomst in Nederland betaald werk, in loondienst of als zelfstandige.