Wijnbouw in Nederland licht gestegen

Nederlandse wijnboer aanzet werk in zijn wijngaard
© Hollandse Hoogte / Joyce van Belkom
In 2017 telde Nederland 92 bedrijven met wijndruiventeelt, vier meer dan een jaar eerder. Ook het areaal wijndruiven nam licht toe tot 157 hectare. Limburg is koploper als wijndruivenproducent. Dit blijkt uit de meest recente regionale landbouwcijfers van het CBS.

In 2017 verbouwden 92 landbouwbedrijven in ons land wijndruiven. Vier jaar eerder waren dat er nog 97, het hoogste aantal sinds 2003. Gelderland heeft met 24 bedrijven van alle provincies de meeste wijndruiventelers. Daarna volgen Limburg met 22 en Noord-Brabant met 17 telers. In deze drie provincies samen is 70 procent van alle Nederlandse wijnboeren gehuisvest.

Aantal bedrijven met wijndruiven
Regio'sGelderland Limburg Noord-Brabant Overige provincies
200327417
2004119424
20051010929
20061510729
20071714631
20082815929
20092716836
20102818835
20112918840
20122818741
20132521942
201426181042
201533221427
201627201427
201724221729

Kleine vergroting Nederlandse druivenareaal

Wijndruiven werden in 2017 op 157 hectare Nederlandse landbouwgrond verbouwd, 2 hectare meer dan in 2016. Tussen 2003 en 2017 nam het areaal met gemiddeld 9 hectare per jaar toe. De oppervlakte grond met wijndruiven steeg van 35 hectare in 2003 naar 165 hectare in het topjaar 2011. Daarna nam het areaal wijndruiven licht af tot 2015.
Limburg kende in 2017 met 4 hectare de grootste areaaluitbreiding, gevolgd door Noord-Brabant met 2 hectare. In de provincie Gelderland nam het areaal wijndruiven met 2 hectare af.

Areaalontwikkeling wijndruiven
 Gelderland (hectare)Limburg (hectare)Noord-Brabant (hectare)Overige provincies (hectare)
2003313118
20041312227
20051717333
20062418238
20072720652
20085830747
20095628855
20105640854
20115537865
20124843563
20134546662
20145045658
201548411940
201638461952
201736502150

Opkomst wijnteelt in Noord-Brabant

Limburg en Gelderland zijn traditioneel de belangrijkste provincies voor de teelt van wijndruiven. In 2017 lag respectievelijk 32 procent en 23 procent van het totale druivenareaal in deze twee provincies. De laatste jaren is Noord-Brabant als wijnprovincie in opkomst. Het areaal wijndruiven is er in 2017 al 13 procent van het totale wijndruivenareaal.
In 2011 bezat Limburg 22 procent, Gelderland 34 procent en Noord-Brabant 5 procent van het totale wijndruivenareaal. De koppositie van Gelderland is inmiddels overgenomen door Limburg. Dit komt vooral door de krimp van het wijndruivenareaal in Gelderland met 20 hectare sinds 2010.

Grootste wijnboeren in Zeeland

Een Nederlandse wijnbouwer had in 2017 gemiddeld 1,7 hectare landbouwgrond voor de druiventeelt. In 2003 lag het gemiddelde nog op 1,2 hectare per bedrijf. De grootste wijnboeren zijn te vinden in Zeeland: de gemiddelde oppervlakte wijndruiven per bedrijf in deze provincie is 3,1 hectare.